TERAPIA

Z każdym dzieckiem pracujemy w oparciu o indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny (IPET), który oprócz realizacji podstawy programowej zakłada uczestniczenie w zajęciach  terapeutycznych dobranych do potrzeb każdego dziecka. Podstawę merytoryczną pracy terapeutyczno-edukacyjnej  stanowi podejście stymulacyjno – rozwojowe. Terapia prowadzona tym nurtem ma na celu wszechstronne stymulowanie poszczególnych obszarów rozwoju dziecka i jest oparta na pozytywnej relacji dziecko-terapeuta. W praktyce oznacza to działania pozwalające dziecku na zdobywanie doświadczeń w naturalnym procesie rozwojowym oraz wyrównywanie deficytów w obszarach funkcjonowania zaburzonych ze względu na autyzm.

Z każdym dzieckiem pracujemy w oparciu o indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny (IPET), który oprócz realizacji podstawy programowej zakłada uczestniczenie w zajęciach  terapeutycznych dobranych do potrzeb każdego dziecka. Podstawę merytoryczną pracy terapeutyczno-edukacyjnej  stanowi podejście stymulacyjno – rozwojowe. Terapia prowadzona tym nurtem ma na celu wszechstronne stymulowanie poszczególnych obszarów rozwoju dziecka i jest oparta na pozytywnej relacji dziecko-terapeuta. W praktyce oznacza to działania pozwalające dziecku na zdobywanie doświadczeń w naturalnym procesie rozwojowym oraz wyrównywanie deficytów w obszarach funkcjonowania zaburzonych ze względu na autyzm.

Hipoterapia

Dla dziecka z autyzmem, hipoterapia to wspaniałą metoda wspomagająca i uzupełniająca terapię.

Czytaj więcej
Dogoterapia

AAA (Animal Assisted Activity) i AAT (Animal Assisted Therapy) mają długą, ale nieudokumentowaną historię, gdyż ...

Czytaj więcej
Muzykoterapia

Wychowawczy i kształcący sens muzyki w życiu dziecka polega na pełnym wspomaganiu jego rozwoju uczuciowego, społecznego ...

Czytaj więcej
Terapia Si

Człowiek wyposażony jest w kilka pierwotnych systemów zmysłowych: przedsionkowy, dotykowy, proprioceptywny oraz limbiczny ...

Czytaj więcej