ZAJĘCIA PRZEDSZKOLNE PROWADZONE SĄ ZGODNIE Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ MEN.

Dzieci codziennie uczestniczą w zajęciach kalendarzowych , dzięki którym zapoznają się ze zjawiskami charakterystycznymi dla danej pory roku. Doświadczają wielozmysłowo – dotykając przedmiotów, wąchając olejki zapachowe, słuchając odgłosów zwierząt i grając na instrumentach.
Obserwują pogodę i zapoznają się z cyklem dni tygodnia i miesięcy.

DZIECI ZAPOZNAJĄ SIĘ Z TEMATAMI WYNIKAJĄCYMI Z PROGRAMU PRZEDSZKOLNEGO.

Program realizowany jest tygodniowymi blokami tematycznymi. Po zapoznaniu się z tematem bloku ,dzieci uczestniczą w zabawach rozwijających dane zagadnienie poprzez zajęcia plastyczne, ruchowe, grafomotoryczne. W trakcie zajęć wykorzystywane są również metody ruchu rozwijającego W. Sherborne oraz Programy aktywności Knill.

W RAMACH ZAJĘĆ GRUPOWYCH DZIECI UCZESTNICZĄ W ZABAWIE SWOBODNEJ I KIEROWANEJ.

Rozwijana jest zabawa , umiejętność organizacji i kompetencje społeczne czyli np. dzielenie się zabawkami, zaproszenie do zabawy.
Każde dziecko objęte jest dodatkowo indywidualnym programem zajęć specjalistycznych dostosowanym do jego potrzeb.

PRZEKAŻ FUNDACJI SWÓJ 1,5% PODATKU