O fundacji

Nasze wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym pokazało nam ,że jest coraz więcej dzieci z zaburzeniami ogólnorozwojowymi. Postanowiliśmy wyjść naprzeciw potrzebie , ponieważ dzieci z autyzmem i z zespołem Aspergera mają ogromny potencjał ale mają również problem z komunikacją. Często nie odnajdują się w dużych grupach ,więc potrzebują zindywidualizowanych zajęć w mniejszych grupach.Praca z dziećmi jest naszą pasją. Postanowiliśmy założyć fundację , aby stworzyć możliwości rozwojowe dla takich dzieci od najmłodszych lat , ponieważ im wcześniej zaczniemy terapię tym większe szanse na rozwój. Jesteśmy organizacją pożytku publicznego więc działamy charytatywnie. Non Profit !!! Fundacja została powołana w 2015 roku.

JAK DZIAŁAMY?

W Polsce zaburzenia ze spektrum autyzmu dotykają jedno na sto dzieci.Wczesne objawy autyzmu występują zazwyczaj przed 3 rokiem życia. Oznaki autyzmu widoczne są w rozwoju społecznym i w rozwoju komunikacji.Wczesne wykrycie spektrum ma duże znaczenie. Pomaga w dobraniu działań, które wspierają dziecko w uczeniu się i nawiązywaniu relacji. Nie każde dziecko ze spektrum autyzmu wykazuje wszystkie objawy. Nasilenie objawów jest różne np. niektóre dzieci nie nawiązują kontaktu wzrokowego, inne w mniejszym stopniu patrzą w oczy a jeszcze inne patrzą w oczy tylko w niektórych sytuacjach (np. kiedy o coś proszą). Obraz autyzmu może być bardzo zróżnicowany u różnych osób.Fundacja prowadzi Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Błękitne Okna” w Olsztynie , ul.Diamentowa 11 A , ponieważ wczesna interwencja prowadzona w  przedszkolu pozwala na szybką reakcję i wdrożenie odpowiedniej dla dziecka terapii indywidualnej. Nie akceptuj “wyrośnie z tego”, “poczekamy i zobaczymy”. Zwykle pierwszą osobą do której udajemy się, żeby porozmawiać o rozwoju dziecka jest pediatra – lekarz pierwszego kontaktu. Mimo, że świadomość autyzmu wzrasta, zdarza się, że pediatrzy doradzają cierpliwość i oczekiwanie. Argumentem, który często słyszą rodzice jest: chłopcy rozwijają się wolniej. Wiele dzieci ma drobne opóźnienia w nabywaniu umiejętności społecznych, które nadal mieszą się w ramach typowego rozwoju, jednak powiedzenie „wyrośnie z tego” nie zawsze jest prawdziwe. Fundacja prowadzi zajęcia terapeutyczne dla dzieci w wieku od 2,5 roku w przedszkolu oraz poza zajęciami przedszkolnymi.

Głównym celem Fundacji Błękitne Okna jest rozpowszechnianie oświaty psychologicznej oraz edukacja w zakresie potrzeb emocjonalnych i prawidłowego rozwoju dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera. Wspieranie rodzin dzieci autystycznych w podejmowaniu aktywnej roli jako terapeuta, wzmacnianiu ich umiejętności wychowawczych i kompetencji terapeutycznych. Poprzez planowane centra terapii Fundacja Błękitne Okna tworzy warunki dla skutecznej terapii i prawidłowej edukacji dzieci z autyzmem w ich środowisku domowym,przedszkolnym i szkolnym.

Fundacja Błękitne Okna

PRZEKAŻ FUNDACJI SWÓJ 1,5% PODATKU