O fundacji

Nasze wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym pokazało nam ,że jest coraz więcej dzieci z zaburzeniami ogólnorozwojowymi. Postanowiliśmy wyjść naprzeciw potrzebie , ponieważ dzieci z autyzmem i z zespołem Aspergera mają ogromny potencjał ale mają również problem z komunikacją. Często nie odnajdują się w dużych grupach ,więc potrzebują zindywidualizowanych zajęć w mniejszych grupach.Praca z dziećmi jest naszą pasją. Postanowiliśmy założyć fundację , aby stworzyć możliwości rozwojowe dla takich dzieci od najmłodszych lat , ponieważ im wcześniej zaczniemy terapię tym większe szanse na rozwój. Jesteśmy organizacją pożytku publicznego więc działamy charytatywnie. Non Profit !!! Fundacja została powołana w 2015 roku.

CZYTAJ WIĘCEJ

Głównym celem Fundacji Błękitne Okna jest rozpowszechnianie oświaty psychologicznej oraz edukacja w zakresie potrzeb emocjonalnych i prawidłowego rozwoju dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera. Wspieranie rodzin dzieci autystycznych w podejmowaniu aktywnej roli jako terapeuta, wzmacnianiu ich umiejętności wychowawczych i kompetencji terapeutycznych. Poprzez planowane centra terapii Fundacja Błękitne Okna tworzy warunki dla skutecznej terapii i prawidłowej edukacji dzieci z autyzmem w ich środowisku domowym,przedszkolnym i szkolnym.

Fundacja Błękitne Okna

Terapie

Z każdym dzieckiem pracujemy w oparciu o indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny (IPET), który oprócz realizacji podstawy programowej zakłada uczestniczenie w zajęciach  terapeutycznych dobranych do potrzeb każdego dziecka. Podstawę merytoryczną pracy terapeutyczno-edukacyjnej  stanowi podejście stymulacyjno – rozwojowe. Terapia prowadzona tym nurtem ma na celu wszechstronne stymulowanie poszczególnych obszarów rozwoju dziecka i jest oparta na pozytywnej relacji dziecko-terapeuta. W praktyce oznacza to działania pozwalające dziecku na zdobywanie doświadczeń w naturalnym procesie rozwojowym oraz wyrównywanie deficytów w obszarach funkcjonowania zaburzonych ze względu na autyzm.

ZOBACZ wideo

PRZEKAŻ FUNDACJI SWÓJ 1,5% PODATKU