Psycholog

Testy wykonuje psycholog Fundacji z wieloletnim doświadczeniem w diagnozie oraz terapii dzieci ze spektrum. Warunkiem podjęcia się przez nas wykonania badania testowego jest wstępna rozmowa z rodzicami, w której zostaną zebrane podstawowe informacje na temat osoby badanej – jej wiek, poziom rozwoju mowy i funkcjonowania, a przede wszystkim ustalony zostanie cel badania. Na podstawie tych informacji psycholog zaproponuje Państwu odpowiedni test lub udzieli informacji, czy możemy się podjąć wykonania wybranego przez Państwa testu.

Czas ten jest różny w zależności od zastosowanego narzędzia diagnostycznego i obejmuje:

  • rozmowę z rodzicami, podczas której ustalony zostanie cel badania i wybrany odpowiedni test,
  • badanie testem, obliczenie i interpretację wyników,
  • przygotowanie krótkiej informacji o wynikach badania,
  • rozmowę po badaniu (do 45 min.) w celu omówienia wyników (na życzenia rodziców, rozmowa ta może zostać przeprowadzona także przez telefon).
  • wydanie pełnej opinii.

Spotkanie trwa 1.5 godziny. Zachęcam do kontaktu.


TELEFON: 512-205-735

PRZEKAŻ FUNDACJI SWÓJ 1% PODATKU