Diagnosta Integracji Sensorycznej

Integracja sensoryczna może być podstawą do prawidłowego zachowania lub też nieprawidłowego zachowania i wtedy mówimy o zaburzeniach integracji sensorycznej. Jeśli nieprawidłowo funkcjonują procesy integracji sensorycznej to może to być przyczyną:

  • pobudzenia emocjonalno-ruchowego
  • niezgrabności ruchowej
  • trudności i problemów w zachowaniu
  • trudności w rozwoju kontaktów społecznych i dostosowywaniu się do zasad
  • opóźnienia w rozwoju mowy
  • trudności w procesie uczenia (czytaniu, pisaniu, pamięci)
  • obniżenia możliwości koncentracji
  • nieprawidłowej reakcji na różnorodne bodźce (np. słuchowe – zatykanie uszu, równoważne – niechęć do bujania lub huśtania, dotykowe – nietolerancja metek, zabiegów pielęgnacyjnych, dotyku innych osób
  • trudności w rozwoju manualnym i grafomotorycznym (niechęć do malowania, rysowania, wycinania)

Duże jak i drobne deficyty w jednym lub więcej z percepcyjnych układów zmysłowych mogą wpływać dezorganizująco na zachowanie i codzienne funkcjonowanie.
Zapraszamy na konsultacje i diagnozę integracji sensorycznej.

Spotkanie trwa 1.5 godziny. Zachęcam do kontaktu.


TELEFON: 512-205-735

PRZEKAŻ FUNDACJI SWÓJ 1% PODATKU